STANDARDY OCHRONY DZIECI

Liczba odwiedzających: 599

arte-fm-11692-DSC00936.JPG (119 KB)

Art. 72 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a w szczególności ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Wszystkim zależy, aby dzieci w naszym przedszkolu nie tylko zdobywały wiedzę, kształtowały umiejętności czy odkrywały w sobie talenty, ale również, aby było to miejsce wolne od zagrożeń i niebezpieczeństw, wspierające ich dobrostan.  Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez przedszkole  jest
działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Traktujemy dziecko z szacunkiem oraz uwzględniamy jego indywidualne potrzeby i możliwości. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy przedszkola,realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji. Bezpieczeństwo to słowo-klucz w naszej placówce. W załączeniu Standardy Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem- zbiór procedur postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka oraz ochrony jego godności.