ORGANIZACJA PRACY

Liczba odwiedzających: 601

Organizacja pracy

CBB1EE06-A0F0-4113-981C-A301E0D60ADA.JPG (926 KB)


Nauczycielki w naszym przedszkolu prowadzą zajęcia kierowane dla dzieci w swoich grupach, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

Pedagodzy specjalni pełnią rolę nauczycieli współorganizujących kształcenie; wspólnie z nauczycielami w oddziałach przedszkolnych opracowują optymalne, atrakcyjne metody nauczania i rozwoju psychoruchowego dzieci. Do tego wspomagają bezpośrednio dzieci w trakcie zajęć: naprowadzają, pomagają w zadaniach, motywują do nauki i przystosowują do funkcjonowania w grupie rówieśniczej.


Ponadto prowadzą indywidualną terapię dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych indywidualnie dla każdego wychowanka. Prowadzone są także zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju na podstawie opinii WWR z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.