METODY I FORMY PRACY

Liczba odwiedzających: 533

Metody i formy pracy


image3 (1).jpeg (127 KB)


Zależy nam na zapewnieniu dzieciom najlepszych warunków dla ich rozwoju oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej zabawie i nauce. Integracja dzieci z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ich rówieśników to nasz priorytet!

Nasze przedszkole zapewnia:
- Profesjonalną opiekę, wychowanie  i wszechstronne nauczanie dzieci od 3 r.ż.
- Zajęcia pedagogiczne.
- Integrację Sensoryczną.
- Terapię logopedyczną.
- Terapię psychologiczną.
- Zajęcia z komputerem.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy atrakcyjne metody, m.in.:
- Alternatywne i wspomagające  metody komunikacji, w tym Makaton
- Praca z tablicą interaktywną.
- Program "Ruch Rozwijający W. Sherborne".
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
- Terapię ręki.
- Terapię zabawą.
- TUS
oraz wiele nowatorskich metod.