Numery kont bankowych

Liczba odwiedzających: 1176

Opłaty wywieszone na tablicy ogłoszeń każdej z grup (za realne godziny pobytu dziecka w przedszkolu i żywienie) należy opłacać na konto Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 (po zakończonym miesiącu, od października do lipca)

Santander Bank Polska S. A.
NR KONTA: 55 1090 1841 0000 0001 4149 4725
Koniecznie z dopiskiem za kogo i za jaki miesiąc: np. Jan Kowalski styczeń 2019 r.

 

 

Darowizna na Radę Rodziców (zgodnie z deklaracją) koniecznie z dopiskiem za kogo wpłata z której grupy i za jaki miesiąc np. Jan Kowalski grupa Misia Uszatka styczeń 2019 r.
Kwota płatna z góry. Termin wpłynięcia na konto 10 każdego miesiąca począwszy od września.

Bank Spółdzielczy w Legionowie
nr konta: 35 8013 0006 2001 0004 6372 0001