Majątek

Liczba odwiedzających: 450

 


Struktura własnościowa i majątek
Majątek trwały (wg wartości brutto)na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
1. Środki trwałe - 60 813,98
2. Pozostałe środki trwałe- 381 184,63
3. Wartości niematerialne i prawne- 8 073,96


Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 w Legionowie (ul. Kwiatowa 80), są własnością Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie.