Uwaga! Rekrutacja

Data: 29.02.2024 r., godz. 12.00    Liczba odwiedzających: 893

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2024 r. 

https://rekrutacje-legionowo.pzo.edu.pl/formico-public/