-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Organizacja przedszkola

Przedmiot działalności

-
Wersja do drukudruk
Przedmiot działalności

Misją przedszkola integracyjnego jest integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami, integracja rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.
Centralne miejsce zajmuje w nim dziecko. Integracja polega na wprowadzeniu dziecka niepełnosprawnego w świat dzieci zdrowych, które odpowiednio przygotowane z natury ufne i tolerancyjne nadal będą miały prawo do beztroskiego dzieciństwa bez obciążeń ponad miarę. Staramy się uczyć dzieci szacunku do inności poprzez wspólne przeżywanie dzieciństwa z dziećmi niepełnosprawnymi. W naszym przedszkolu stworzyliśmy atmosferę zaufania, wzajemnego szacunku i akceptacji. Integracja w naszej placówce dotyczy zarówno dzieci, jak ich rodzin. Włączają się one w życie przedszkola, czynnie uczestniczą w imprezach i organizowanych dla nich zajęciach. Przedszkole w pełni realizuje zadania opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne.
Nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację w procesie nauczania i wychowania. Starają się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, aby czuły się w przedszkolu bezpieczne, kochane i rozumiane. Specjaliści rozpoznają potrzeby i możliwości dzieci niepełnosprawnych i opracowują dla nich indywidualne programy terapeutyczno - edukacyjne. Programy te są realizowane przez specjalistów i nauczycieli wspierających w grupach.
Oprócz terapii indywidualnej w pracy z grupą wykorzystuje się Metodę Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne oraz psychomotorykę. W celu podnoszenia efektywności pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystuje się wiele metod. Sprzyja temu bardzo dobre wyposażenie gabinetów specjalistycznych, sali rehabilitacyjnej m. in. w sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz stymulacjii polisensorycznej.

 
Wytworzył: Elżbieta Rucińska, data: 29.12.2010 r., godz. 12.56
Wprowadził: Aneta Dworak, data: 29.12.2010 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja: Aneta Dworak, data: 29.12.2010 r., godz. 13.54
Liczba odwiedzin: 1132