-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Dla rodziców

Informacja- rekrutacja

-
Wersja do drukudruk
Informacja- rekrutacja

Szanowni Rodzice,

16 marca zakończył się etap składania wniosków w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem 9 kwietnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy te zgodnie z przepisami będą wywieszone w przedszkolach i szkołach, a także zgodnie z §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z póź. zm.) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych placówek.

Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna na indywidualnym koncie założonym na etapie składania wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Z uwagi na trwający stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego sprawdzania zakwalifikowania swojego dziecka na listach, które będą wywieszone w placówkach.

Zgodnie z harmonogramem od 9 kwietnia od godz. 12.30 do 16 kwietnia do godz. 16.00 rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej placówki składają potwierdzenie woli przyjęcia.
W tym roku potwierdzenie woli przyjęcia można złożyć w następujący sposób:
1) elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w zakładce indywidualnego konta kandydata;
2) skan lub zdjęcie potwierdzenia woli przyjęcia przesłane na adres e-mail placówki (pracownik lub dyrektor placówki przekaże informację zwrotną, że dokument został przesłany prawidłowo);
3) w formie papierowej w szkołach i przedszkolach w godzinach ich pracy.

Druki potwierdzeń woli przyjęcia są dostępne do pobrania na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Przypominamy, że brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 
Wytworzył: EwaGalej, data: brak danych
Wprowadził: Ewa Galej, data: 06.04.2021 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja: Ewa Galej, data: 06.04.2021 r., godz. 11.45
Liczba odwiedzin: 220