-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Deklaracja dostępności

-
Wersja do drukudruk
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im Misia Uszatka w zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały przedstawione są w formie graficznej bez podpisu alternatywnego w formie pdf lub scanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Galej.
 • E-mail: pmi5@wp.pl
 • Telefon: 223504141

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie
 • Adres: Kwiatowa 80
  05-120 Legionowo
 • E-mail: pmi5@wp.pl
 • Telefon: 223504141

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5

ul. Kwiatowa 80

05-120 Legionowo

Budynek placówki jest parterowy. Do przedszkola prowadzi jedno wejście dla interesantów zlokalizowane na tyłach budynku. Do drzwi prowadzą  stopnie, nie ma podjazdu dla wózków.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwość wejścia od strony administracyjnej, po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem lub dyrektorem.

Drzwi wejściowe są dostosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sekretariat i kancelaria dyrektora znajdują się w części administracyjnej budynku.

Lada sekretariatu nie jest obniżona.

Tablice z ogłoszeniami znajdują się w wejściu gównym budynku po prawej stronie. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych najwyżej tablicy- z pozycji osoby siedzącej mogą być one mało czytelne.

Budynek nie posiada toalety dla osób dorosłych poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzieci korzystające z wózka inwalidzkiego mogą skorzystać z toalety w dużych salach poszczególnych oddziałów, które są dostosowane w całości dla niepełnosprawnych (posiadają poręcze, nisko usytuowane umywalki, szerokie drzwi).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami po uprzednim zawiadomieniu sekretariatu pracownik może wyjść do interesanta przed budynek przedszkola.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Ewa Galej, data: 18.09.2020 r., godz. 14.34
Ostatnia aktualizacja: Ewa Galej, data: 18.09.2020 r., godz. 14.34
Liczba odwiedzin: 1321