Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie

Przyjęcia do przedszkolaRok szkolny 2019/2020


Do przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności