-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Komunikat w sprawie zgłoszenia dziecka do skorzystania z opieki
(Zam: 11.05.2020 r., godz. 12.58)

w dniach od 18 maja 2020 r. do odwołania

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie informuje, że od 18.05.2020 r. przedszkole zostaje ponownie uruchomione i będzie pełniło funkcję opiekuńczą.
W związku z powyższym do dnia 13.05.2020 r. do godz. 16.00 należy złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. Druk deklaracji umieszczony jest na stronie internetowej naszego przedszkola www.pm5.legionowo.pl w zakładce „Dla Rodziców- druki dla Rodziców”. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy przedszkola pmi5@wp.pl. W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem terminu i godziny przyjścia.
Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizacja pracy przedszkola zaplanowana została maksymalnie na 6 grup, ilość otwartych grup zależeć będzie od ilości zgłoszonych dzieci oraz możliwości kadrowych przedszkola. Podstawą kwalifikacji dzieci do grup jest termin przybycia i godziny przebywania dziecka w przedszkolu na zajęciach opiekuńczych, zgodnie z powyższym dotychczasowy przydział dzieci do grup przestaje obowiązywać. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na 1 dziecko i opiekunów.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej w dniu 14.05.2020 r. drogą mailową na adres podany w deklaracji.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W przedszkolu będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola, zaraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Inspekcję Sanitarną. Wszyscy rodzice są zobowiązani są do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Ewa Galej

Wytworzył: Magdalena Drwęcka, data: 11.05.2020 r., godz. 13.10
Wprowadził: Magdalena Drwęcka, data: 11.05.2020 r., godz. 12.58
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Drwęcka, data: 11.05.2020 r., godz. 12.58
Liczba odwiedzin: 324